Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2020 11:46 DA.241-18/20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
01.12.2020 11:42 DA.241-20/20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów MOPS w Mysłowicach
01.12.2020 07:06 DA.241-17/20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na gorący posiłek
30.11.2020 10:52 DA.241-19/20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Trening edukacyjny dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
10.11.2020 07:27 DA.241-16/20 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi dla klientów MOPS w Mysłowicach
10.11.2020 07:01 DA.241-15/20 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi opiekuńcze dla klientów MOPS w Mysłowicach
09.11.2020 10:44 DA.241-14/20 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych w tematyce: „Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia.”
20.10.2020 15:39 DA.241-13/20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
15.10.2020 06:45 DA.241-9/20 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi opiekuńcze dla klientów MOPS Mysłowice
08.10.2020 10:58 DA.241-12/20 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Szkolenie dla rodzin zastępczych uczestników projektu „Centrum dla Rodzin”

1 2 3 4 5 6 następna